Dus Hanceri(The Wheel of Time 11) by Robert Jordan - Free eBooks Download

Dus Hanceri(The Wheel of Time 11) - by Robert Jordan (eBooks, ePUB, PDF, Downloads)

More Details

Tarmon Gaidon gittikce yaklas?rken, Zaman Cark? dunyas?nda taraflar netlesmeye basl?yor. Perrin, kar?s?n?n Shaidolar?n ellerinden kurtarmak icin plan yaparken, Faile de kendi kac?s?n? planlamaya cal?s?yor. Mat, evlenmeye yazg?l?

oldugu Tuon hakk?ndaki duygular?ndan emin olmaya cal?s?rken, Tuonu kendi halk?ndan kurtarmas? gerekecek. Egwene savas? hem Golgeye, hem Andor a


Download link:

Click to download

Related:


The Lions of Al-Rassan app